Vilkår og betingelser

Teknisk arrangør
Scandi Rejser ApS, CVR-nr. 32766080, er teknisk arrangør. Scandi Rejser A/S er registreret i Rejsegarantifonden nr. 2234.

Tilmelding og depositum
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum DKK 2.500 pr. person eller den af bureauet fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget. Med indbetalingen bekræfter du samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller i kataloget oplyste vilkår for rejsen. Er indbetaling ikke modtaget inden den angivne frist, bortfalder aftalen.

Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt og modtaget senest 50 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført som ved billettyper med meget kort udstedelses- og betalingsfrist. Sker betaling med kreditkort pålægges gebyr. Billetter og øvrige rejsedokumenter bliver herefter fremsendt således, at de er modtaget senest ca. 14 dage før afrejsen.

Rejsens pris
Udover den aftalte pris for rejsens ydelser, tillægges hver rejsende et gebyr for en produktansvarsforsikring, DKK 20 og bidrag til Rejsegarantifonden ved pakkerejser yderligere DKK 20. Med pakkerejseloven indførtes en form for objektivt ansvar, ansvar uden skyld for rejsebureauet overfor kunden, omkostningerne i forbindelse med denne udvidede produktansvarsforsikring pålægges kunden. Ligeledes opkræves en ekspeditionsafgift på DKK 350. Ved køb af hotelophold eller andre landarrangementsydelser uden flytransport, opkræves et reservationsgebyr på DKK 500.

Ændringer/Afbestilling/Overdragelse af rejsen
Efter indgåelse af aftalen vil afbestilling altid være forbundet med gebyrer, der kan nærme sig hele rejsens pris alt efter, hvor sent denne ændring/afbestilling foretages. For pakkerejser (fly samt anden ydelse fx hotel, billeje el. rundrejse) er gebyret mere end 50 dage før afrejsen: 15% af rejsens pris, 50-14 dage før afrejsen: 50% af rejsens pris. Gebyret vil altid være minimum DKK 2.500 pr. person. Mindre end 14 dage før afrejsen: Du har ikke krav på godtgørelse. Disse gebyr opkræves med mindre andet er anført for den pågældende rejse eller i arrangørens katalog. For reservation kun af fly, skal betaling ske straks og ændring/annullering er sjældent mulig. For køb af billetter til fx teater, koncerter, shows og sportsbegivenheder er disse ikke refunderbare. Fraråder Udenrigsministeret rejse til et rejsemål kan rejsen frit annuleres. Se udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk. Overdragelse af rejsen til en anden person er pga. luftfartselskabernes regler sjældent muligt, SAS tillader dog overdragelse mod gebyr, spørg altid Scandi Rejser eller luftfartselskabet om gældende regler.

Afbestilling ved akut sygdom
Det anbefales, at der hos rejsebureauet tegnes en sygdoms/afbestillingsforsikring, der dækker omkostningerne, såfremt deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende selv eller ægtefælle/ samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. Vær dog opmærksom på at såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er erstatningspligten begrænset til maks. DKK 20.000 pr. person, uanset at den tegnede forsikringssum er højere. For at forsikringen træder i kraft, skal en afbestilling ske inden påbegyndt rejse, med dette menes, at afbestillingen er foretaget indenfor Scandi Rejsers åbningstider. Udenfor Scandi Rejsers åbningstid skal afbestilling ske hos flyselskabet. Det forudsættes, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Indsendes denne ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder denormale afbestillingsregler i kraft. Forsikringspræmien er 6 procent af risikoen, dog min. DKK 75. Bureauet modtager vederlag for salg af afbestillingsforsikring. Beløbet indbetales ved bestillingen og er ikke refunderbart uanset årsag til afbestilling.

Rejseforsikring
Du er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs, afhængigt af landet – se www.nyerejseregler.dk. Det anbefales derfor kraftigt, at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Vejledning herom fås hos rejsebureauet, der modtager vederlag for salg af rejseforsikring. Europæiske Rejseforsikring stiller krav om helbredsattest
for personer, der er fyldt 70 eller under rejsen fylder 70 år. Blanket rekvireres hos Europæiske Rejseforsikring på tlf. 33 25 25 25 eller e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. HUSK: Alle rejseforsikringer gælder kun sammen med Det gule Sygesikringsbevis, som danske statsborgere er indehavere af.

Forsinket fremmøde-forsikring/Seperate billetter
Drages der fordel af de mange billige billettyper, der findes på markedet, og kombineres disse med andre billettyper, udstedes der separate dokumenter. Betalingen sker umiddelbart efter bestillinger uanset afrejsetidspunktet. Trafik og vejrforhold kan foranledige situationer hvor forbindelser ikke nåes, og pga af omtalte forhold kan hverken rejsebureauet eller luftfartselskabet påtage sig ansvar for de omkostninger der kan opstå for at indhente rejsen. Det anbefales derfor at tegne en forsikring mod
forsinket fremmøde der bl.a. dækker ulemper og følgevirkninger hvis flere transportselskaber ikke længere passer sammen, f.eks fly/tog til københavn el.lign. Uden denne forsikring afholdes udgifter af dig selv. Få yderligere oplysninger på www.er.dk

Rejsegarantifondens konkursdækning
For at undgå tab ved evt konkurser hos de anvendte luftfartselskaber, såfremt salget er forewww.um.dktaget via et dansk etableret rejsebureau, kan der tegnes en forsikringsdækning herfor, mod et gebyr på kr.20,-.

Elektroniske billetter/Personregistrering
Man er ikke i besiddelse af en fysisk pap-flybillet, men har et reservationsnr. (PNR) på print som skal medbringes ved check-in sammen med pas (ID). Ved rejser til USA forlanges at dit fulde navn, køn og fødselsdato indsættes i denne PNR ved oprettelsen eller senest 72 timer før afrejse af rejsebureauet.

Flytider i rejseplan, billetter og genbekræftelse
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer, hvor luftfartsselskaberne ændrer deres afgangs- og ankomsttider. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kontakt øjeblikkeligt rejsebureauet, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejsen. Efter afrejse er det kundens ansvar at holde sig orienteret om evt. ændringer, hvad angår både fly, hoteller, billeje og lign. Hvis der kræves genbekræftelse af din
flybillet, skal det ske 72 timer inden returrejsen påbegyndes. Ved manglende genbekræftelse har luftfartsselskabet ret til at disponere over din plads. Der kan i sådanne tilfælde ikke gøres krav gældende mod hverken arrangør, formidler eller luftfartsselskab for de følgevirkninger den manglende genbekræftelse medfører. Genbekræftelse kan ske gennem autoriserede rejsebureauer, men det anbefales, at henvendelse sker direkte til det aktuelle luftfartsselskab, herved kan der også oplyses om evt. ændringer af flytider, terminal m.v.

Check-in tid og håndbagageregler
Mødetiderne kan variere fra lufthavn til lufthavn og fra flyselskab til flyselskab, oplysninger fra rejseplanen eller luftfartsselskabet vedr. gates og terminaler er kun vejledende. Det anbefales, at du før afrejsen og ved ankomst til en bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle check-in tider. Der bør afsættes god tid, da der skal tages højde for lange checkin-køer samt sikkerhedscheck. Man kan med fordel anvende de quick check-in automater, som forefindes i bl.a. Københavns Lufthavn. Ved rejser til USA skal check-in altid ske ved skrankerne. Bemærk at håndbagagen ikke må indeholde skarpe genstande og lighter. Væsker må medbringes i meget begrænset omfang og skal fremvises i plastikpose til sikkerhedskontrollen se mere på www.cph.dk.

Bagage
Generelle bagageregler for rejse på turistklasse tillader den rejsende at medbringe 1 stk. indskrevet bagage á 20 kg, til USA/Canada dog 1-2 stk. bagage på max 23kg. samt et stk. håndbagage á 5 kg. Ofte opkræves gebyr for 2. stk indchecket bagage. Alle stykker bagage skal overholde specifikke mål. Lavprisselskaber kræver ofte betaling for indchecket bagage.

Skatter og afgifter
En del skatter skal påføres selve flybilletten. Der er imidlertid en del lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Normalt vil sådanne være angivet i rejsedokumenterne. De enkelte lande kan imidlertid uden, eller med meget kort varsel, indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende, denne udgift påhviler kunden. Lufthavnsskatter kan altid refunderes ved evt. annullering mod et ekspeditionsgebyr på DKK 250 pr. sag.

Kundens pligter/Gyldig pas, visum og vaccinationer
Du er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Ved rejse til USA forlanges forhåndsregistrering på https:\\esta.cbp.dhs.gov. På rejser uden for EU skal passet normalt være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomsten. HUSK: Alle børn skal have eget pas. Det påhviler samtidig dig før afrejse at kontrollere din ordrebekræftelse samt om for- og efternavne i reservationen stemmer overens med passet, som skal stemme overens med CPR registreringen (Det centrale Personregister), samt at øvrige rejsedokumenter er korrekte. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og navnet i passet, kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. Ved navneændringer i allerede udstedte dokumenter opkræves gebyr. For at kontrollere at navn og billet stemmer overens, kræves det i lufthavnene at personlig ID med billede fremvises, både ved check-in og ved ombordstigning i flyet. Husk derfor altid pas, også ved skandinaviske rejser. Alle oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Andre nationaliteter henvises til selv at søge oplysninger om de krævede formaliteter hos sit lands ambassade el. konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination. Undlades dette, påtager arrangøren sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum.

Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m.
Har du ikke afbestilt rejsen eller ydelsen, og/ eller indfundet dig på de angivne tidspunkter, eller kan du ikke gennemføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har du ikke krav på godtgørelse. Ved køb af en flybillet med mere end én strækning skal alle foregående strækninger flyves for at den sidste strækning er gyldig. Luftfartsselskaberne har ret til at annullere videre strækninger såfremt passageren ikke møder op til én eller flere strækninger i den udstedte billet.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer under rejsen skal straks fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet eller Scandi Rejser, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. OBS! binder du dig kontraktligt med din underskrift på et dokument, fx ved udlevering af lejet bil, vil denne være bindende, uanset hvilke mundtlige informationer der måtte være afgivet, og Scandi Rejser kan derfor ikke være behjælpelig med erstatning eller refundering af beløb betalt grundet evt. misforståelser. Kontroller altid hvad du skriver under på, du hæfter for det.

Force Majeure
Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse betingelser, må vi beklage, at vi ikke kan acceptere ansvar eller betale nogen erstatning, hvis ydeevne eller hurtig opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til vores kontrakt med dig, er forhindret eller er berørt af, eller du på anden måde lider nogen skade, skader, tab eller udgifter af enhver art som følge af "force majeure". I disse betingelser betyder "force majeure" enhver begivenhed, som vi eller leverandøren af ydelsen (n) pågældende kan ikke, selv med al den omhu, forudse eller undgå. Sådanne arrangementer kan omfatte aktuel eller truede med krig, oprør, uroligheder, terrorvirksomhed, arbejdskonflikt, fysiske eller nukleare katastrofe, ugunstige vejrforhold, sygdom, brand og alle lignende begivenheder uden for vores kontrol.

Prisændringer efter aftalens indgåelse
Scandi Rejser forbeholder sig ret til efter aftalens indgåelse at forhøje prisen p.g.a. ændringer i den anvendte kurs, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser som lufthavns- , landings-, startafgifter el. lign. samt varsel fra luftfartsselskaberne om tidligere betaling og billetudstedelse for at holde den aftalte pris. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse.

Ansvar ved salg af pakkerejser/enkeltydelser
Ved pakkerejser optræder Scandi Rejser som formidler for rejsens tekniske arrangør. Der henvises til dennes generelle betingelser i det markedsførte katalog. Ved enkeltydelser som kun flybillet, Scandi Rejser udelukkende som formidler for de pågældende transportselskaber. Det betyder, at det er disse, der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Betingelserne udleveres med billetten.

Luftfartsselskabernes ansvar
De deltagende luftfartselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartselskabs fly. Ansvaret for indskrevet bagage henvises til luftfartsselskabets egne bestemmelser.

Værneting/Lovret
Et hvert krav mod Scandi Rejser skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.


Er du i tvivl kontakt Scandi Rejser
Phone: +45 60 14 16 16 | Fax: +45 48 24 40 07